Welkom bij School2Care Laakhaven
 

School2Care Laakhaven is een school met een vernieuwende aanpak voor jongeren die thuis, op school en in de vrije tijd ernstige problemen ervaren. We willen voorkomen dat jongeren verder afglijden en zelfs uithuisgeplaatst worden. School2Care Laakhaven werkt samen hen aan een positief toekomstperspectief. Leerlingen volgen een intensief programma (twaalf uur, van acht tot acht) waarin onderwijs en zorg zijn geïntegreerd. Ze worden begeleid naar een (vervolg) opleiding en/of werk. School2Care Laakhaven is onderdeel van Horizon. Horizon onderwijst, begeleidt en behandelt jeugdigen en gezinnen met ernstige, complexe problemen. Dit doen ze op meerdere locaties in Zuid-Holland en Gelderland.

 
Extra informatie 
Horizon Jeugdzorg en Onderwijs ziet in deze interventie een alternatief om te voorkomen dat jongeren in de gesloten jeugdzorg worden geplaatst. Nieuw aan de werkwijze van Horizon is dat jongeren met een rechterlijke voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp op School2Care Laakhaven worden geplaatst. Daarnaast is er op School2Care plek voor jongeren die momenteel in een gesloten setting verblijven of hebben verbleven.

 

Snelle links

 

Aanmelden

Nieuws
 

 

 

Contact

Meer weten over School2Care en hoe Horizon Jeugdzorg en Onderwijs deze interventie inzet, dan kunt u contact opnemen met Jefta ten Kaate (Jefta.tenKaate@horizon.eu).