Na School2Care

Wat gebeurt er na School2Care? Dat is een vraag die leerlingen vaak stellen. Hier op school bereiden we je voor op het onderwijs na School2Care. Daarbij kijken we altijd wat voor jou het meest geschikt is. Wordt het mbo? Ga je verder met een leer/werktraject of ligt er voor jou een toekomst in het vmbo, mavo of havo/vwo? Vanaf het intakegesprek werken we aan je doelen om je uitstroomperspectief te behalen. Wat kun je en wil je bereiken, welke route ga je daarvoor volgen en wat is er voor jou nodig om dat te bereiken?

 

Als jij de overstap gaat maken naar een reguliere school, zijn er twee keuzes; een school voor voortgezet onderwijs of een beroepsopleiding aan een regionaal opleidingencentrum (ROC). Op het ROC kun je kiezen uit twee richtingen de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL).