Handig om te weten

Wanneer zijn de schoolvakanties? Wat zijn de lestijden? Hoe zit het met het lesrooster? Als (nieuwe) leerling heb je soms tal van vragen over praktische zaken. Hier vind je alles op een rij.

 

Schooltijden

School2Care is open van 08.00 tot 20.00 uur.

In de eerste periode bij ons op school volg je het hele programma en ben je dus ook tot 20.00 uur op school. In overleg met je ouders, de coach en de afdelingsmanager kunnen we na drie maanden beslissen dat je het programma tot 16.30 uur gaat volgen. Dit is afhankelijk van de groei die je al hebt doorgemaakt

 

Zit je op een sportclub waar je moet trainen? Of heb je een andere verplichting, zoals een bijbaantje? Dan krijg je toestemming van de school om dit te blijven doen. De lessen zijn van maandag tot en met vrijdag, van 08.30 tot 17.00 uur. Het lesrooster wordt de eerste schooldag uitgedeeld.

 

De lessen zijn van maandag tot en met vrijdag; de leerlingen moeten om 8.30 uur op school zijn.

 

De dag is bij School2Care ingedeeld in vijf lesblokken.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

Vakanties en vrije dagen

Tijdens de schoolvakanties is School2Care ook open en wordt er een apart programma aangeboden. ierover worden jij en je ouders per vakantie geïnformeerd. In de eerste periode dat je bij School2Care zit is deelname aan het vakantieprogramma verplicht. Aanwezigheid in overige vakanties wordt in overleg bepaald.

 

Ziek melden

Je ouders kunnen je vóór 9.00 uur ziek melden, telefoonnummer is 020 754 61 50. Je mag niet zelf bellen.

Bij afwezigheid door ziekte en afspraken die je hebt onder schooltijd, dient een briefje ondertekend door je ouders te worden ingeleverd.

 

Verlof & verzuim

Jouw ouders kunnen voor jou om bijzondere redenen vrij vragen, bijvoorbeeld als er iets ernstigs is gebeurd in de familie, vanwege je geloof of om andere redenen. Hiervoor moeten je ouders vooraf toestemming krijgen van de schooldirecteur. We geven geen toestemming om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Leerlingen moeten zich houden aan de officiële schoolvakanties, zoals in deze gids beschreven. Als de leerling toch op andere dagen op vakantie gaat, melden wij dit aan de leerplichtambtenaar. Hierop kan een proces-verbaal en een hoge boete volgen. Verzuim wordt geregistreerd zoals het in de leerplichtwet wordt voorgeschreven. Ook bij frequent te laat komen, melden we dat bij de leerplichtambtenaar.

 

Wanneer maken wij een melding bij de leerplichtambtenaar?

  • Als je in een periode van vier opeenvolgende lesweken zonder geldige reden meer dan zestien lesuren verzuimt.
  • Als je in een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan tien keer te laat bent.
  • Bij zorgwekkend ziekteverzuim, waarbij in de regel eerst een afspraak gemaakt wordt met onze schoolarts.
  • Bij verzuim rondom de schoolvakanties.

 

Schoolarts GGD

De schoolarts van de GGD kan ingeschakeld worden als wij ons zorgen om je maken. Dit doen wij als je vaak of lang ziek bent. Je kunt opgeroepen worden voor onderzoek of advies. De schoolarts is in ieder geval eens per zes weken aanwezig bij je leerling-bespreking.

 

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met een ingrijpende gebeurtenis? Of wil je iets vertellen over een andere leerling of misschien wel docent? Dat kan altijd. Je mag zelf kiezen bij wie je het prettigst voelt om je verhaal te vertellen. Is dit bij je mentor of een andere docent met wie je het goed kunt vinden? Wil je dat liever niet? Meld het dan bij de vertrouwenspersonen van Altra College. Maak een afspraak om te bespreken wat zij voor je kunnen doen.

 

Wat doet de vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is door de school aangesteld om iedereen die ergens mee zit te helpen. Zij luisteren naar je verhaal en begeleiden je verder. Je kunt bellen of e-mailen om een afspraak te maken. Alle gesprekken vertrouwelijk zijn, dat betekent dat alleen jij en de vertrouwenspersoon op de hoogte zijn. De vertrouwenspersonen zijn:

  • Leonie Visser: Konijnenstraat 7, 1016 SL Amsterdam. T: 020 – 7882211. E: l.visser@altracollege.nl. 
  • Paul Poppenk: Rode Kruisstraat 32, 1025 KN Amsterdam, T: 020 – 634 91 91. E: p.poppenk@altra.nl.

 

Klachten

Wij doen er alles aan om zorgvuldig te werken en proberen jou en je ouders/verzorgers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar het kans wel eens misgaan in de samenwerking. Heb jij – of je ouders – toch een klacht over de school, dan kun je een formele klacht indienen. Hoe dit werkt staat in de Klachtenregeling Altra College. Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend bij de directie van Altra 12+ of bij de onafhankelijke klachtencommissie. De postadressen zijn:

 

Directie Altra 12+                   Klachtencommissie Altra

Rode Kruisstraat 32                p/a Rode Kruisstraat 32

1025 KN Amsterdam              1025 KN Amsterdam

 

Privacy

Op School2Care gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Om goed onderwijs te kunnen geven, onze leerlingen te kunnen begeleiden en de administratie van de school te kunnen voeren, leggen we gegevens over en van leerlingen vast. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. We leggen alleen gegevens vast die die noodzakelijk zijn voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. U kunt die toestemming altijd weer intrekken.

 

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.

 

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy nemen we op in de schoolgids, die eind juni beschikbaar is via de website. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie van onze school.