Extra begeleiding

Bij ons op school stopt het niet bij lesgeven. Sterker nog, de zorg neemt een belangrijke plek in binnen School2Care. Samen met Altra jeugd & opvoedhulp bieden we je extra hulp in de vorm van jeugdzorg. De coach geeft les en begeleidt je bij het onderwijsprogramma, maar helpt je ook je doelen in de vrije tijd en binnen je gezin te behalen.

 
Begeleiding

Extra zorg voor de leerlingen is bij ons erg belangrijk. Het geeft je soms net dat extra duwtje in de rug. Je leert veel van trainingen waardoor je gedrag ook positief verandert. De coach vervult hierin een grote rol. Hij begeleidt je vanaf het begin op alle punten die nodig zijn. Dit doet hij samen met de hulp van jou, je ouders en eventueel een gezinsmanager van Bureau Jeugdzorg.

 

De coach

De coach neemt een centrale plek in om de zorg op maat te kunnen aanbieden. Bij School2Care werken we met dertien coaches. Elke coach begeleidt ongeveer vijf jongeren. Zo krijg je de aandacht die je nodig hebt.

De coach motiveert je een positief toekomstbeeld op te stellen en daar ook echt naar toe te werken. Als je na School2Care naar een reguliere school gaat, stopt de begeleiding van de coach niet. De begeleiding stopt pas als je echt geen hulp meer nodig hebt of als je na School2Care naar het speciaal onderwijs gaat. Dan nemen zij het van ons over.

 

Verschillende hulpverleners?

Wanneer het echt niet goed gaat met je, dan zijn er vaak al verschillende organisaties betrokken.

Bijvoorbeeld iemand van Bureau Jeugdzorg, een leerplichtambtenaar of hulpverleners. Maar wie doet nou wat? Als meerdere hulpverleners betrokken zijn, stellen wij samen met hen, jou en je ouders, een plan op.

 

Voor de ouders

Als we de problemen goed willen aanpakken, hebben we elkaar hard nodig. Wij houden ouders zo goed mogelijk op de hoogte van wat er op school gebeurt en van de vorderingen die de leerling maakt. In het belang werken we nauw samen met hulpverleners en voogden die bij de opvoeding betrokken zijn. Zeker in het begin hebben we wekelijks contact met je ouders.