Onderwijs & Jeugdzorg

School2Care is een school voor jongeren die thuis, op school en in de vrije tijd ernstige problemen hebben. Samen met de jongeren werken we aan een positief toekomstperspectief. We willen voorkomen dat de zorgen toenemen of dat ze uiteindelijk zelfs uit huis geplaatst moeten worden. Twaalf uur per dag (van 08.00 tot 20.00) volgen ze een intensief programma waarin onderwijs en zorg zijn geïntegreerd. Zo werken ze stap voor stap toe naar een positieve plek in de maatschappij met een opleiding, stage of werk.

 

Aanmelding

School2Care is niet voor iedereen toegankelijk en jongeren kunnen zich dan ook niet zelf aanmelden. Dit doet u als school of jeugdhulporganisatie, bij voorkeur samen. Plaatsing is ook mogelijk via de rechter of als onderdeel van een reclasseringsmaatregel.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over School2Care Almere of het aanmelden van jongeren, download dan onderstaande documenten of neem contact met ons op.

T 036 767 02 25

E school2care@eduvier.nl

 

Downloads

Factsheet School2Care Almere

Toeleiding School2Care Almere

Toestemmingsverklaring toeleiding School2Care Almere

Instroomcriteria School2Care Almere