Purmer College

Een hele nieuwe aanpak voor leerplichtige jongeren uit Amsterdam tussen de 14 en 18+ met forse problemen op meerdere leefgebieden, dat biedt Purmer College. Onze leerlingen leren het beste in de praktijk met daarbij stevige, persoonlijke hulp en begeleiding. Ze krijgen een van 8 tot 8 een leerprogramma op onze locatie in combinatie met stage en werk. We maken daarbij gebruik van de werkzame elementen en onderbouwing van School2Care en bouwen daarop voort. Download hier de Schoolgids Purmer College 2018-2019 of de Leerlinggids.

 

Onze leerlingen

Onze leerlingen komen gezien hun leerstijl niet tot hun recht binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs of mbo en gaan (haast) niet meer naar school en hebben ook geen betaald werk. Ouders weten zich vaak geen raad met de situatie, maar het grootste probleem is misschien wel dat de jongeren zelf niet meer weten wat ze met zichzelf aan moeten. Daardoor komen hun talenten en kwaliteiten niet uit de verf. Aan ons de taak om samen met hen de weg naar een mooie toekomst weer terug te vinden.

 

Uitgangspunt

Positieve verandering is altijd mogelijk en iedere jongere kan leren, dat is ons uitgangspunt. De basisboodschap die we aan iedere jongere meegeven is: ‘Jij bent belangrijk, jij doet ertoe!’.

 

Contact

Purmer College

Purmerweg 116,

1023 BB Amsterdam

 

Meer informatie:

T 020-6328090

Projectleider Anne Moormann, a.moormann@altra.nl of 06-46614760

Adjunctidirecteur Esme van der Ley, e.van.der.ley@altra.nl of 06-25017938