Over ons

 

School2Care is ontwikkeld door Altra. Horizon Jeugdzorg en Onderwijs ziet in deze interventie een alternatief om te voorkomen dat jongeren in een gesloten setting worden geplaatst. We willen voorkomen dat deze jongeren verder afglijden en werken samen met hen aan een positief toekomstperspectief. Door middel van intensieve begeleiding en zorg op maat willen we op deze manier een uithuisplaatsing voorkomen of de verblijfsduur in een gesloten setting tot een minimum beperken. Leerlingen volgen een intensief programma (twaalf uur, van acht tot acht) waarin onderwijs en zorg zijn geïntegreerd. Ze worden begeleid naar een (vervolg) opleiding en/of werk.

Nieuw aan de werkwijze van Horizon is dat jongeren met een rechterlijke voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp op School2Care De Vliet worden geplaatst. Daarnaast is er plek voor jongeren die momenteel in een gesloten setting verblijven of hebben verbleven.

Alle medewerkers van School2Care De Vliet zijn er voor de jongeren; niet alleen de coaches, iedereen die op de school werkt. We luisteren en hebben geduld. Maar we bieden ook structuur en stellen grenzen. Soms houden we de jongeren een spiegel voor. En we kijken verder dan het gedrag. Vertrouwen geven vinden we ontzettend belangrijk. We blijven in onze leerlingen geloven. Ook als het even wat minder goed gaat.

 

Coach

Centraal in de aanpak van School2Care De Vliet is de coach, die zowel hulpverlener als docent is. De coach helpt de leerlingen de draad op school weer op te pakken en biedt ook ondersteuning aan ouders, zodat er thuis meer rust komt. Verder stimuleert School2Care De Vliet leerlingen in hun vrije tijd positieve bezigheden te vinden, zoals sporten of een bijbaantje. De coaches zijn 24/7 bereikbaar voor advies of ondersteuning voor de leerlingen en ouders, ook na 20.00 uur ’s avonds. De coach staat onvoorwaardelijk naast de leerling en is direct, open, vasthoudend en confronterend wanneer dit nodig is. Daarom is het motto van School2Care De Vliet: hard op het gedrag, zacht op de persoon.

 

 

De leerlingen

School2Care De Vliet is voor jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar. De leerlingen zitten tijdelijk op School2Care De Vliet. Zo kort mogelijk, maar ook zo lang als nodig. Ons doel is dat de leerling weer aansluiting vindt binnen het onderwijs of wordt toegeleid naar werk. School2Care De Vliet biedt de leerlingen een nieuwe kans, zodat de leerling weer terug kan naar de school die het beste past bij zijn of haar mogelijkheden.

School2Care De Vliet gaat ervan uit dat iedere leerling talenten bezit die als compenserende factor kunnen dienen. Deze beschermende factoren zijn op het eerste gezicht vaak minder zichtbaar, omdat zij worden overschaduwd door de aanwezige problematiek. School2Care De Vliet zoekt actief naar positieve compenserende factoren om deze zichtbaar maken en te versterken.