Handig om te weten

Wanneer zijn de schoolvakanties? Wat zijn de lestijden? Hoe zit het met het lesrooster? Als (nieuwe) leerling heb je soms tal van vragen over praktische zaken. Hier vind je alles op een rij.

 

Schooltijden

School2Care De Vliet is open van 08.00 tot 20.00 uur.

In de eerste periode bij ons op school volg je het hele programma en ben je dus ook tot 20.00 uur op school. In overleg met je ouders, de coach, de gedragswetenschapper en jeugdbeschermer kunnen we na een bepaalde periode besluiten dat je het programma tot 16.30 uur gaat volgen. Dit is afhankelijk van de groei die je al hebt doorgemaakt en hoe je vrijetijdsbesteding is ingevuld.

Zit je op een sportclub waar je moet trainen? Of heb je een andere verplichting, zoals een bijbaantje? Dan krijg je toestemming van de school om dit te blijven doen, mits dit van positieve invloed op jou is. De lessen zijn van maandag tot en met vrijdag, van 08.30 tot 16.30 uur. Om de week ben je op donderdag om 15.15 uur uit omdat het team dan vergadering heeft.

Het lesrooster wordt de eerste schooldag uitgedeeld.

De lessen zijn van maandag tot en met vrijdag; de leerlingen moeten uiterlijk om 8.30 uur op school zijn. Tussen 08.00 uur en 08.30 uur kun je bij ons ontbijten.

De dag is bij School2Care De Vliet ingedeeld in zes lesblokken.

Vakanties en vrije dagen

Tijdens de schoolvakanties is School2Care De Vliet open en wordt er een vakantie programma aangeboden. Hierover worden jij en je ouders per vakantie geïnformeerd. In de eerste periode bij School2Care De Vliet is jouw deelname aan het vakantieprogramma verplicht. Aanwezigheid in overige vakanties wordt in overleg bepaald. We zijn de week tussen kerst en oud en nieuw voor de leerlingen en het personeel gesloten. Bekijk de jaarkalender 17-18 van School2Care!

 

Schoolregels School2Care De Vliet

 

Binnen School2Care hebben we vijf belangrijke basisregels, waarvan we verwachten dat iedereen zich eraan houdt. Zowel jij als leerling als de collega’s op School2Care.

 

1.      We komen altijd naar school

2.      We werken elke dag aan vooruitgang

3.      We accepteren elkaars verschillen

4.      We helpen elkaar

5.      We speken elkaar aan op gedrag, niet op de persoon

 

Ziek melden

 

Je ouders kunnen je vóór 08.30 uur ziek melden, telefoonnummer is 088-9962050 Je mag niet zelf bellen. Bij afwezigheid door ziekte en afspraken die je hebt onder schooltijd, dient een briefje ondertekend door je ouders te worden ingeleverd.

 

Verlof & verzuim

Jouw ouders kunnen voor jou om bijzondere redenen vrij vragen, bijvoorbeeld als er iets ernstigs is gebeurd in de familie, vanwege je geloof of om andere redenen. Hiervoor moeten je ouders vooraf toestemming krijgen van de schooldirecteur. We geven geen toestemming om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Leerlingen moeten zich houden aan de officiële schoolvakanties, zoals in deze gids beschreven. Als de leerling toch op andere dagen op vakantie gaat, melden wij dit aan de leerplichtambtenaar. Hierop kan een proces-verbaal en een hoge boete volgen. Verzuim wordt geregistreerd zoals het in de leerplichtwet wordt voorgeschreven. Ook bij frequent te laat komen, melden we dat bij de leerplichtambtenaar.

 

Wanneer maken wij een melding bij de leerplichtambtenaar?

 

  • Als je in een periode van vier opeenvolgende lesweken zonder geldige reden meer dan zestien lesuren verzuimt.
  • Als je in een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan 12 keer te laat bent.
  • Bij zorgwekkend ziekteverzuim, waarbij in de regel eerst een afspraak gemaakt wordt bij jouw huisarts.
  • Bij verzuim rondom de schoolvakanties.

     

 

Vertrouwenspersoon

 

Heb je te maken met een ingrijpende gebeurtenis? Of wil je iets vertellen over een andere leerling of misschien wel docent? Dat kan altijd. Je mag zelf kiezen bij wie je het prettigst voelt om je verhaal te vertellen. Is dit bij je coach mentor of een andere docent met wie je het goed kunt vinden? Wil je dat liever niet? Meld het dan bij de vertrouwenspersonen van  School2Care De Vliet.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is door de school aangesteld om iedereen die ergens mee zit te helpen. Zij luisteren naar je verhaal en begeleiden je verder. Je kunt bellen of e-mailen om een afspraak te maken. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk, dat betekent dat alleen jij en de vertrouwenspersoon op de hoogte zijn. De vertrouwenspersonen is:

Ta’Ha Kadri: Ta’Ha.Kadri@horizon.eu