Extra begeleiding

Met de leerling werken we aan gedrag, onderwijsperspectief, motivatie en bezigheden in de vrije tijd. Met de ouders werken we aan het vergroten van de opvoedvaardigheden en vermindering van de overbelasting. Met leerlingen ouders samen werken aan het vergroten van een steunend sociaal netwerk en het hervinden van vertrouwen in zichzelf, onderwijs, zorg en vrijetijdsbesteding.

 
Begeleiding

Extra zorg voor de leerlingen is belangrijk binnen School2Care De Vliet. Het geeft soms net dat extra duwtje in de rug. Er worden trainingen en workshops aangeboden op School2Care De Vliet om leerlingen te motiveren in het positief veranderen van hun gedrag. De coach vervult hierin een grote rol. Hij of zij begeleidt je vanaf het begin op alle punten die nodig zijn. Dit doet hij of zij samen met de hulp van de leerling, je ouders en de jeugdbeschermer die betrokken is vanuit de jeugdbescherming.

 

 

De coach

Het doel ‘terugkeer naar het onderwijs’ is leidend. De coach neemt een centrale plek in om de zorg werkelijk op maat aan te bieden. Bij School2Care De Vliet werken 11 coaches, een intern begeleider ondersteunt samen met de gedragswetenschapper het onderwijszorgproces.
De supervisor is verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat en veilige school. Elke coach begeleidt ongeveer vijf leerlingen. Zo krijgen de leerlingen de aandacht die ze nodig hebben. De coach motiveert de leerlingen een positief toekomstbeeld te ontwikkelen en daar concreet naar toe te werken.
Als leerlingen zijn doorgestroomd naar hun vervolgplek, houdt de begeleiding van de coach nog niet op. Pas wanneer er rondom een leerling voldoende netwerk is opgebouwd en wij niet meer nodig zijn, ronden we de begeleiding af.

 

 

Voor de ouders/verzorgers

Betrokkenheid van het gezin en de familie is een belangrijke en beschermende factor. Samen met het gezin en de familie hebben we een gezamenlijk belang, namelijk de leerling (weer) naar school laten gaan en opgroeien met een positief toekomstperspectief. In het belang van de leerling werken we nauw samen met de hulpverleners en jeugdbeschermers die bij het gezin betrokken zijn.

School2Care De Vliet brengt de ouders/verzorgers op de hoogte van wat er op school gebeurt en van de vorderingen die de leerling maakt. Met behulp van de coaches wordt er met de leerling en ouders gekeken naar de talenten van de leerling om deze te herkennen, stimuleren en ontwikkelen. Daarnaast signaleren de coaches en gedragswetenschapper het ook wanneer er extra ondersteuning nodig is en zetten deze zo nodig in samenspraak met de jeugdbescherming voor de leerling, maar soms ook voor de ouders of het gezin in.

Een steunend netwerk werkt positief om geleerder vaardigheden en een prosociale identiteit vast te houden. Belangrijke personen in het netwerk kunnen voor de leerling een voorbeeldrol vervullen. Samen met de leerling wordt gewerkt aan het vergroten en versterken van het sociaal netwerk. Belangrijke personen voor de leerlingen (VIP’s) worden hier ook bij betrokken.