Aanmelden

De aanmeldingen voor School2Care De Vliet lopen via het wijkteam en/of jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR). Via een rechterlijke voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp worden leerlingen op School2Care De Vliet geplaatst. Hier vindt u een exemplaar van de factsheet van School2Care De Vliet.

 

Heeft u vragen over de te volgen procedure neem dan contact op met de plaatsingsfunctionaris van Horizon, te bereiken via: Instroom en 0800-4567899.