Ons onderwijs

Het onderwijs dat School2Care De Vliet biedt is gebaseerd op de kerndoelen van het regulier onderwijs. Iedere leerling krijgt les op zijn of haar eigen niveau. Bij aanvang van een traject bij School2Care De Vliet bepalen we samen met de leerling, ouders en jeugdbeschermer wat de toekomstmogelijkheden zijn. Hierop baseren we ons onderwijsaanbod.

Wat kun je verwachten?

 

Bij School2Care De Vliet staan leren en werken aan je gedrag centraal. Leerlingen krijgen een persoonlijke coach die de leerling ondersteunt op verschillende gebieden, namelijk school, thuis en vrije tijd. De coach helpt de leerlingen de draad op school weer op te pakken en biedt ondersteuning aan ouders, zodat er thuis meer rust komt. Verder stimuleert School2Care De Vliet leerlingen in hun vrije tijd positieve bezigheden te vinden, zoals sporten of een bijbaantje. De coaches zijn 24/7 bereikbaar voor advies of ondersteuning voor de leerlingen en ouders, ook na 20.00 uur ’s avonds.

Leerlingen krijgen een nieuwe kans op School2Care De Vliet. Daar moeten de leerlingen zelf aan werken en laten zien dat zij iets van hun toekomst willen maken. School is de basis om een plek te vinden in de maatschappij. Daarvoor is doorzettingsvermogen nodig. De coach is er om je te helpen je motivatie terug te vinden, maar de leerling moet zelf aan de slag. Op School2Care De Vliet zijn de volgende regels van kracht:

1.      We komen altijd naar school

2.      We werken elke dag aan vooruitgang

3.      We accepteren elkaars verschillen

4.      We helpen elkaar

5.      We speken elkaar aan op gedrag, niet op de persoon

 

Een schooldag

 De dag is bij School2Care De Vliet ingedeeld in zes lesblokken.

 

Vakken

Alle nieuwe leerlingen beginnen in de instroomklas. Bij School2Care De Vliet volgen de leerlingen Nederlands, Engels, rekenen en mens & maatschappij. Met het onderwijs sluiten we aan bij wat ze al kunnen en weten. Daarnaast werken leerlingen aan de vakken waar ze achterstand hebben opgelopen of aan vakken die ze nodig hebben om goed aan te sluiten bij hun uitstroomperspectief.

Verder volgen de leerlingen onder andere de vakken TOPS (sociale vaardigheden, omgaan met boosheid en moreel redeneren), sport, koken en girls talk/ make a move (seksespecifieke vaardigheden) en werken zij aan hun portfolio. Tijdens het laatste blok van de dag worden workshops aangeboden waar leerlingen werken aan talentontwikkeling. Ze gaan ontdekken wat ze leuk vinden en waar hun kracht ligt. Er is onder andere keuze tussen: sport, zelfverdediging, muziek, beeldend vormen, toneel, creatief schrijven, fotografie en tuinieren.

 

Vakanties en vrije dagen

Tijdens de schoolvakanties is School2Care De Vliet open en wordt er een vakantieprogramma aangeboden. Hierover worden leerlingen en ouders/ verzorgers per vakantie geïnformeerd. In de eerste periode bij School2Care De Vliet is deelname aan het vakantieprogramma verplicht. Aanwezigheid in overige vakanties wordt in overleg bepaald. We zijn de week tussen kerst en oud en nieuw voor de jongeren en het personeel gesloten. Om de week op donderdag zijn de leerlingen om 15.15 uur uit i.v.m. de tweewekelijkse teamvergadering van School2Care De Vliet.

 

Schoolrapport

Leerlingen krijgen twee keer per schooljaar een rapport. De rapporten worden in december en juli uitgereikt.