Onderzoek en kwaliteitsontwikkeling

De aanpak van School2Care is in de praktijk ontstaan en doorontwikkeld. Het is een intensieve en geïntegreerde verzameling van werkzame elementen. Het team heeft de afgelopen jaren op basis van praktijkervaringen verdieping en verbetering in de methodiek aangebracht. Eind 2015 is de werkwijze beschreven in een methodiekhandleiding. Ongeveer tegelijkertijd ontstond de wens om goed onderzoek te doen naar de aanpak en de resultaten van School2Care, om zo meer te leren over wat werkt voor deze doelgroep en de aanpak te blijven ontwikkelen. Bekijk hier een artikel over de start van het project.

 

Per januari 2016 heeft het Netwerk Effectieve Jeugdzorg Amsterdam (NEJA), gefinancierd door de gemeente Amsterdam, een subsidie toegekend voor wetenschappelijk onderzoek naar School2Care. Sanne Pronk, werkzaam als praktijkonderzoeker bij Altra Onderwijs & Jeugdhulp, voert dit onderzoek als scientist practitioner de komende jaren uit. Het onderzoeksteam is het NEJA zeer erkentelijk voor het mogelijk maken van dit onderzoek. Zie voor meer informatie over het NEJA de website www.neja.nl. Sanne Pronk voert dit onderzoek uit in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de Academische Werkplaats Risicojeugd. Daarnaast werkt zij in dit onderzoek samen met partners binnen iHUB. iHUB staat voor inspiratie, innovatie en impact en is een bundeling van krachten tussen Altra, Horizon, de Opvoedpoli en de Nieuwe Kans.

 

Onderzoeksteam: Sanne Pronk MSc., prof. dr. Geert-Jan Stams, prof. dr. Arne Popma, dr. Germie van den Berg, dr. Eva Mulder, dr. Chris Kuiper, Iris Wessels MSc. Bekijk hier de poster die voor de NEJA-conferentie is gebruikt.

 

 

Implementatie-aanpak

Om School2Care kwalitatief goed uit te voeren en duurzaam te borgen is het noodzakelijk dat er voldoende aandacht besteed wordt aan de implementatie en de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn. Hiervoor heeft School2Care Amsterdam een implementatie aanpak ontwikkeld.

Het implementeren van School2Care vraagt niet om een kant-en-klaar plan van aanpak. Het implementatieplan wordt samen met de nieuwe aanbieder gemaakt, waarbij wordt aangesloten bij wat er al is. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de kwaliteit van School2Care gewaarborgd blijft. Daarom worden belangrijke principes over de implementatie van interventies meegenomen en zijn de kernelementen van de methodiek leidend.

School2Care Amsterdam gaat met nieuwe partners een overeenkomst aan, waarbij School2Care Amsterdam de implementatie in het begin intensief zal begeleiden en gaandeweg gezamenlijk wordt toegewerkt naar bestendiging en doorontwikkeling tot een zelfstandige School2Care.