Coach bij School2Care – wtf 0,8

Docent & Jeugdhulpverlener

School2Care is een bovenschoolse voorziening voor jongeren van 12-17 jaar met meervoudige complexe (gedrags-) problemen die de aansluiting met het onderwijs zijn verloren of dreigen te verliezen. School2Care Almere is een samenwerkingsverband tussen Eduvier en Intermetzo/Pluryn.

School2Care staat voor een aanpak waarbij wij op een vernieuwende manier onze krachten bundelen. Bij de veelvoudige problematiek van deze jongeren hoort ook een meervoudige en creatieve aanpak. Een aanpak gericht op de jongeren en hun gezin, vanuit een integrale werkwijze. De vraag van de jongeren hebben we centraal gesteld.

 

“De jongere moet weer zin krijgen in zijn toekomst!”

 

Voor de aanpak van deze jongeren hebben we gekozen voor een 12-uurs voorziening onder de naam School2Care. Een voorziening die bijna het hele jaar door, vijf dagen per week open is. School2Care biedt binnen één organisatie de functies van onderwijs en zorg aan jongeren en gezin en brengt dit samen tot één integrale aanpak, vanuit één visie en onder één regisseur. School2Care is een aantrekkelijke en daadkrachtige voorziening. Aantrekkelijk voor de jongeren en hun ouders, maar ook een aantrekkelijke partner voor andere organisaties die met de jongeren te maken hebben.

 

We baseren ons op “good practices” uit het onderwijs en de jeugdzorg en we komen met vernieuwende elementen, waarbij je kunt denken aan thema’s zoals zingeving en goede voeding. We gaan experimenteren met thema’s als ontspanning en inspanning, leren-leren, arbeids-toeleiding en dwang en drang. De jongere maakt gebruik van het programma binnen School2Care, maar zo gauw hij in staat is om buiten School2Care activiteiten te volgen zal hij dat gaan doen, beginnend bij de vrijetijdsbesteding en het volgen van onderwijs. Dit met als doel de jongere stapsgewijs weer deel te laten nemen aan het gewone leven.

 

Functie-inhoud

Als coach bij School2Care ben je de ‘spin in het web’ voor de jongeren. Je bent bezig met de uitvoering van het onderwijsprogramma, de begeleide vrijetijdsbesteding en je bent de individuele coach van ongeveer vijf jongeren. Kortom, een volledige versmelting van de functie van docent en jeugdhulpverlener. Je werkt in wisseldiensten, tussen 8.00 uur in de ochtend en 20.00 uur in de avond. Hierbij ben je ongeveer driekwart van je werktijd bezig met de groep (in de vorm van lesgeven, sporten, koken, gamen etc.) en een kwart van de tijd ben je actief voor de jongeren die jij individueel begeleidt. Je begeleidt deze jongeren en hun netwerk zeer intensief.

 

Dit laatste betekent dat je individuele gesprekken voert met de jongere, de ouders of andere belangrijke personen uit het sociale netwerk. Je onderhoudt ook het professioneel netwerk, zoals andere hulpverleningsinstanties, Reclassering, Bureau Jeugdzorg en leerplichtambtenaar. Het individuele traject binnen School2Care richt zich op alle leefgebieden van de jongeren. Deze intensieve samenwerking tussen het professionele en sociale netwerk is nodig om de gestelde pagina 2 van 3

doelen te behalen. Deelname aan diverse werk- en jongerenbesprekingen behoren eveneens tot je werkzaamheden en het (gezamenlijk) opgestelde plan is gericht op terugkeer naar school.

 

De inzet van School2Care duurt zolang als nodig, maar we steken in op een begeleiding van een jaar, waarbij de intensiteit afneemt en de jongere steeds meer activiteiten (vooral onderwijs) weer oppakt in het reguliere circuit. Gedurende deze periode ben jij als coach een van de belangrijkste (of misschien wel de belangrijkste) persoon in het professionele netwerk en zeer betrokken bij het sociale netwerk. Dit kan alleen door zeer intensief contact. Daarom is er het 8-20 programma, maar zijn we ook bijna alle vakantieweken geopend. Daarnaast moet je voor de jongeren en hun netwerk die jij als coach begeleidt ook 24/7 bereikbaar zijn.

 

Kortom: School2Care is een zeer intensief programma. Dit kan alleen wanneer jij in staat bent om met je collega’s een prettig en veilig leer- en leefklimaat te creëren. Waar de jongeren weer dagritme krijgen, (sociale) vaardigheden leren en waar gesprekken worden gevoerd over de toekomst. Een prettig leer- en leefklimaat waarin jongeren worden gezien en weer vertrouwen krijgen in zichzelf en in de toekomst.

 

Functie-eisen

Alleen kandidaten die voldoen aan het volgende profiel worden uitgenodigd om te solliciteren:

  •  In het bezit van een afgeronde PABO-opleiding of Lerarenopleiding of een opleiding in de richtingen Pedagogiek, SPH of psychologie/orthopedagogiek
  •  Minimaal 4 jaar ervaring in het werken met jongeren. Bij voorkeur in het onderwijs, jeugdzorg, groeps-ambulant werk of psychiatrie.
  •  Communicatief en sociaal vaardig in het contact met onder andere jongeren, ouders, collega’s en externe specialisten.
  •  Sterk in het sturen van groepsdynamica en klassenmanagement en in staat handelings-plannen te vertalen in concreet handelen.
  •  Kennis van en ervaring met gedragspatronen van leerlingen met internaliserende en externaliserende problematiek.
  •  Samenwerkende en coachende stijl, zelfreflectie, creatief, ontwikkelings- en doelgericht.
  •  Daadkrachtige persoonlijkheid, oplossingsgerichte en zelfstandige werkhouding.
  •  Humor en relativeringsvermogen.
  •  Je staat elk moment van de dag open voor feedback, durft kwetsbaar te zijn en weet dat je altijd kunt leren.

Dienstverband en salariëring

Het betreft een dienstverband van één jaar met verlenging bij goed functioneren.

De functieomvang betreft 0.8fte welke flexibel worden ingeroosterd, afhankelijk van de openingstijden van School2Care.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Jeugdzorg, schaal 9, of de CAO Primair Onderwijs, schaal LB (CAO is afhankelijk van het huidige dienstverband en je onderwijsbevoegdheid).

Om School2Care tot een succes te maken, moet je bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan over flexibele opname van vakanties. De startdatum is zo spoedig mogelijk.

 

Informatie

Indien je vragen hebt over deze functie kun je contact opnemen met Rogier Toes, Projectleider School2Care Almere, via telefoonnummer 06-20038718.

Voor meer informatie over de deelnemende organisaties:

www.intermetzo.nl

www.eduvier.nl

 

Solliciteren

Je motivatie en Curriculum Vitae ontvangen we graag via het mailadres vacature@eduvier.nl t.a.v. mevrouw W. Tolner, Medewerker HR, onder vermelding van vacaturenummer 2017-29.

Deze vacature is nu open gezet zonder einddatum. Wij richten ons erop om de procedure voor de kerstvakantie te doorlopen.

Deze vacature is zowel intern als extern gesteld. Bij gelijke geschiktheid geniet een interne kandidaat de voorkeur. Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) behoren tot onze standaardprocedure bij indiensttreding.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld